Klachtenregeling

In de therapie streef ik ernaar om steeds helder te zijn over de manier waarop ik met je werk.
Mocht je daar vragen of opmerkingen over hebben, dan zijn die te allen tijde welkom.  

Voor zowel jou als mij is het prettig om te weten wat te doen als gebrekkige communicatie of onvrede leiden tot een geschil of klacht. Er is een helder traject dat gevolgd kan worden om tot een oplossing te komen. Dat traject is als volgt:

Bespreken
Bij geschillen is het advies om dit eerst met mij te bespreken. Als we er samen niet uitkomen, kun je schriftelijk een klacht indienen bij GAT Geschillen. 

Contact met GAT Geschillen
Als het besproken is en er is geen passende oplossing gekomen, dan kun je contact daarover opnemen met de gratis toegankelijke en onafhankelijke klachtenfunctionaris van GAT.
Die zet zich in om samen met jou en mij tot een oplossing te komen. 

Je kunt je klacht indienen via de website van het GAT:
https://www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/
of je stuurt een e-mail naar: info@gatgeschillen.nl met je klacht.

Geschillencommissie
Lukt het via die weg niet om de klacht op te lossen, dan kun je je wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie van GAT. Die zullen beide partijen horen en een passende en bindende uitspraak doen. 

 

Meer informatie kun je vinden op de website van GAT www.gatgeschillen.nl