Algemene voorwaarden:

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Eigen Kracht Praktijk voor Psychosociale en Lichaamsgerichte Therapie en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Als je gebruikmaakt van de informatie en/of diensten van Eigen Kracht Praktijk voor Psychosociale en Lichaamsgerichte Therapie geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities
Praktijk: Eigen Kracht Praktijk voor Psychosociale en Lichaamsgerichte Therapie. KvK 70947325.
Opdrachtnemer: Els de Kruijter, eigenaresse van Eigen Kracht Praktijk voor Psychosociale en Lichaamsgerichte Therapie, CAT geregistreerd therapeut CL1429-09-07-18.
Opdrachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun vertegenwoordigers die de dienst van Eigen Kracht Praktijk voor Psychosociale en Lichaamsgerichte Therapie inroepen en/of van haar website gebruikmaken.

Aansprakelijkheid
Els de Kruijter streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks is Els de Kruijter nimmer aansprakelijk voor direct schade of indirecte schade, fysieke schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Els de Kruijter. Verantwoordelijkheid: opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties daarvan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Els de Kruijter gezamenlijk doorbrengen als daarna.

Privacy
Els de Kruijter verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij Els de Kruijter daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De persoonsgegevens die opdrachtgever verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door Els de Kruijter vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens kunnen door Els de Kruijter worden gebruikt om informatie te sturen over relevante producten en diensten van Els de Kruijter. Indien opdrachtgever geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van ‘afmelding’ naar: els@eigenkrachtpraktijk.nl 

Uitschrijven kan ook door middel van de uitschrijflink die op uitingen meegestuurd wordt.

Annulering afspraken
Wanneer een sessie minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd door opdrachtgever, dan wordt deze 100% in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Els de Kruijter behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Els de Kruijter haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen binnen 7 dagen voldaan te worden via een bankafschrijving of kunnen ter plekke via een betaalverzoek afgerekend worden. Afhankelijk van het te volgen traject kan dit eenmalig het gehele bedrag zijn of in maandelijkse termijnen die volgens afspraak afgeschreven worden.

Vragen of klachten
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over de algemene voorwaarden? Je kunt mailen naar: els@eigenkrachtpraktijk.nl

Els de Kruijter behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Els de Kruijter, mei 2021